BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXIX/90/2008 z dnia 27 listopada 2008 r.

2008-12-03 12:43 - Dodanie nowej wiadomości: XXIX/90/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Przejdź do wiadomości