BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

LXIII/586/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

2023-03-09 09:15 - Dodanie nowej wiadomości: LXIII/586/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie: ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Przejdź do wiadomości