BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

LXIII/590/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

2023-03-09 09:45 - Dodanie nowej wiadomości: LXIII/590/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Przejdź do wiadomości