BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

LXIV/592/2023 z dnia 15 marca 2023 r.

2023-03-17 13:54 - Dodanie nowej wiadomości: LXIV/592/2023 z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Przejdź do wiadomości