BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

LXX/637/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.

2023-09-06 08:28 - Dodanie nowej wiadomości: LXX/637/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przejdź do wiadomości