BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 19 września 2023 r.

2023-09-19 12:15 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida z dnia 19 września 2023 r. w sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Przejdź do wiadomości