BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXXIV/9/2009 z dnia 26 lutego 2009r.

2009-07-01 13:44 - Dodanie nowej wiadomości: XXXIV/9/2009 z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/89/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.

Przejdź do wiadomości