BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXXIV/12/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku

2009-07-01 13:43 - Dodanie nowej wiadomości: XXXIV/12/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie Gminy Ruciane-Nida nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Ruciane-Nida, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie, Filia w Suwałkach.

Przejdź do wiadomości