BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXXIV/13/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku

2009-07-01 13:43 - Dodanie nowej wiadomości: XXXIV/13/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Ukcie.

Przejdź do wiadomości