BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXXVI/23/2009 z dnia 26 marca 2009r.

2009-07-01 11:48 - Dodanie nowej wiadomości: XXXVI/23/2009 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie: w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na rok 2009

Przejdź do wiadomości