BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XVII/5/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r.

2006-08-28 10:02 - Dodanie nowej wiadomości: XVII/5/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie: przystąpienia Miasta i Gminy Ruciane-Nida do programu „Ochrony wód powierzchniowych zlewni rzeki Krutyni przed zanieczyszczeniami ściekami sanitarnymi”

Przejdź do wiadomości