BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXX/3/2005 z dnia 31 stycznia 2005

2009-08-20 07:43 - Dodanie nowej wiadomości: XXX/3/2005 z dnia 31 stycznia 2005 w sprawie: rozpatrzenia nieuwzględnionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Iznota sektor „A”, „B”, „C”.

Przejdź do wiadomości