BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXX/1/2005 z dnia 27 stycznia 2005

2009-08-20 07:43 - Dodanie nowej wiadomości: XXX/1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości gruntowych, w zaległości za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, stanowiące dochody budżetu Gminy Ruciane-Nida.

Przejdź do wiadomości