BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

KLI/14/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r

2009-08-03 13:32 - Dodanie nowej wiadomości: KLI/14/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r w sprawie: podjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane – Nida na rok 2006.

Przejdź do wiadomości