BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XLI/19/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r

2009-08-03 13:32 - Dodanie nowej wiadomości: XLI/19/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Ruciane – Nida 1/3 części kanalizacji sanitarnej od Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „KOREKTYWA” w Piaskach k/Rucianego – Nidy po otrzymaniu dotacji celowej od Narodowego Banku Polskiego.

Przejdź do wiadomości