BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XLV/59/2006 z dnia 17 sierpnia 2006r

2009-08-03 13:33 - Dodanie nowej wiadomości: XLV/59/2006 z dnia 17 sierpnia 2006r w sprawie: W sprawie zmian w Uchwale Nr XLI/14/2006 Rady Miejskiej Ruciane- Nida z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Ruciane – Nida na rok 2006

Przejdź do wiadomości