BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XLVIII/67/2006 z dnia 20 października 2006r

2009-08-03 13:34 - Dodanie nowej wiadomości: XLVIII/67/2006 z dnia 20 października 2006r w sprawie: w sprawie nabycia na rzecz Gminy Ruciane – Nida 2/3 części kanalizacji sanitarnej od Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „ KOREKTYWA” w Piaskach k/ Rucianego – Nidy w drodze darowizny

Przejdź do wiadomości