BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XLII/73/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r.

2009-10-02 08:42 - Dodanie nowej wiadomości: XLII/73/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom Gminy Ruciane-Nida.

Przejdź do wiadomości