BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XLV/93/2009 z dnia 30 listopada 2009r.

2009-12-17 12:05 - Dodanie nowej wiadomości: XLV/93/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLII/73/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków ; motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom Gminy Ruciane-Nida.

Przejdź do wiadomości