BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XLV/91/2009 z dnia 30 listopada 2009r.

2009-12-17 13:13 - Dodanie nowej wiadomości: XLV/91/2009 z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01.01.2010roku do 31.12.2010roku.

Przejdź do wiadomości