BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXXI/231/2016 z dnia 28 września 2016 r.

2016-10-19 13:36 - Dodanie nowej wiadomości: XXXI/231/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przejdź do wiadomości