BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Witamy na stronach BIP

Serwis jest nieustannie aktualizowany i znajdą tu Państwo informacje wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej a także inne ważne informacje dotyczące gminy.

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida

tel. 87 425 44 30
tel. 87 423 10 36
fax. 87 425 44 56

NIP: 8491001236
REGON: 000530821

e-mail: umig@ruciane-nida.pl


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach 8:00-13:00

pozostali pracownicy codziennie w godzinach pracy Urzędu


Radca prawny Dariusz Bączek
udziela nieodpłatnych porad prawnych mieszkańcom Miasta i Gminy Ruciane-Nida
w każdy drugi piątek miesiąca, w godzinach 13:00-15:00

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

W celu złożenia wniosku do Urzędu, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne

ZAŁÓŻ KONTO NA PLATFORMIE ePUAP

WIĘCEJ O ELEKTRONICZNEJ SKRZYNCE PODAWCZEJ

Numer konta: Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy
30 9364 0000 2001 0000 0071 0001


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PODATKI LOKALNE OD OSÓB PRAWNYCH
WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH

Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).


Data powstania: czwartek, 4 wrz 2003 14:09
Data opublikowania: czwartek, 4 wrz 2003 14:35
Data edycji: poniedziałek, 2 sty 2006 08:41
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 265871 razy
Ilość edycji: 4

Wiadomości

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida

wtorek, 25 sie 2015 07:49
OR. 0002.8.2015 Ruciane-Nida, 20 sierpnia 2015r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję na dzień 31 sierpnia 2015r. (poniedziałek) o godz.1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

piątek, 14 sie 2015 13:37
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Czytaj całość

O G Ł O S Z E N I E

piątek, 7 sie 2015 07:35
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje o opracowaniu projektu dokumentu Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2015 – 2032 oraz wystąpieniu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu.
Czytaj całość

P R O T O K Ó Ł

czwartek, 30 lip 2015 07:56

z przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze - inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie Etap II

Czytaj całość

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

piątek, 29 maj 2015 14:29
o ulgach, umorzeniach i odroczeniach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz udzielonej pomocy publicznej w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Czytaj całość