BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem–Nidzie uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami środków transportowych, są zobowiązane składać co roku do tutejszego urzędu w terminie do dnia 15 lutego deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1/A. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 15 lutym, deklarację należy składać w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W razie wyrejestrowania pojazdu, sprzedaży czy zmiany miejsca zamieszkania, należy korygować złożoną deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

  Podatek od środków transportowych podlega wpłacie w dwóch ratach :
 • I rata do dnia 15 lutego roku podatkowego;
 • II rata do dnia 15 września roku podatkowego.
 • Jeżeli pojazd nabywany jest w trakcie roku - w terminie 14 dni od dnia nabycia.
Podatek należy uiszczać na konto urzędu: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001.
  Opodatkowaniu podlegają :
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 • ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowita od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 • autobusy.
Przy ustalaniu rodzaju środka transportowego i jego parametrów przede wszystkim należy opierać się na danych wynikających z dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, świadectwa homologacji, wyciągu ze świadectwa homologacji lub karty pojazdu.

Data powstania: środa, 25 sty 2012 13:46
Data opublikowania: środa, 25 sty 2012 13:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 5463 razy