BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Witamy na stronach BIP

czwartek, 4 wrz 2003 14:09
Serwis jest nieustannie aktualizowany i znajdą tu Państwo informacje wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej a także inne ważne informacje dotyczące gminy.
Czytaj całość

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 13 lut 2018 22:44
Przedmiotem zapytania jest dostawa pelletu drzewnego wraz z rozładunkiem w terminie 23.02.2018r. – 31.12.2018r. do:Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Gałczyńskiego 2, 12-221 Ruciane - Nida, do zbiornika magazynowego Zespołu Szkół Samorządowych im. A. Osieckiej w Rucianem-Nidzie.
Czytaj całość

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowych

środa, 7 lut 2018 14:46
które zostaną powołane w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Ruciane-Nida w 2018 roku.
Czytaj całość

Obwieszczenie

czwartek, 1 lut 2018 12:54
SKO.73.533.20177 IGK.6730.102.2017 W sprawie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego
Czytaj całość

Obwieszczenie

piątek, 26 sty 2018 13:36
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny-Borek
Czytaj całość

Ogłoszenie

piątek, 19 sty 2018 14:08
otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Czytaj całość

Ogłoszenie

piątek, 12 sty 2018 08:51
dotyczące wniosku do zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruciane-Nida"
Czytaj całość

Ogłoszenie

poniedziałek, 11 gru 2017 11:54
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Boczna, Rybacka, Dybówek
Czytaj całość

Informacje dotyczące roku budżetowego 2016

czwartek, 25 maj 2017 11:55
oraz wykazy osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym udzielono ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzenia lub innej formy pomocy publicznej w 2016 roku.
Czytaj całość

DOWODY OSOBISTE BEZ OPŁAT

środa, 6 sty 2010 08:11
W dniu 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2009 r. Nr 39, poz. 306). Przepis art. 1 powołanej ustawy uchyla art. 36a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Czytaj całość

WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

środa, 21 sty 2009 08:20
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2008 Nr 195, poz. 1198), od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych.
Czytaj całość