BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJE NA TEMAT SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – 19 W GMINIE RUCIANE-NIDA

wtorek, 19 sty 2021 07:42

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

piątek, 18 gru 2020 08:09
na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Zespołu Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie w 2021 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

wtorek, 15 gru 2020 12:58
dot. opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Karwica-kompleks VI.

Ogłoszenie

wtorek, 15 gru 2020 11:13
dot. dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w 2020 roku

INFORMACJA

poniedziałek, 14 gru 2020 15:04
dot. REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW W WÓLCE

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem – Nidzie Sp. z o.o.

piątek, 11 gru 2020 09:57

Informacja

piątek, 11 gru 2020 09:50
dot. unieważnienia w przedmiocie wyboru Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie

Zapytanie ofertowe

poniedziałek, 7 gru 2020 07:49
na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie w 2021 r.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

czwartek, 3 gru 2020 09:14

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem – Nidzie Sp. z o.o.

czwartek, 19 lis 2020 10:06

Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach wraz z odpowiedzią

czwartek, 5 lis 2020 14:26

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY RUCIANE-NIDA

poniedziałek, 2 lis 2020 10:57
z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Zarządzenie nr 41/2020 Starosty Piskiego z dnia 30 września 2020 r.

piątek, 30 paź 2020 07:19
w sprawie określenia powiatowych lokali, w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Piskim w 2021 roku.

Raport - ocena stanu epidemiologicznego na terenie gminy Ruciane-Nida

wtorek, 3 lis 2020 07:27

Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach wraz z odpowiedzią

czwartek, 20 sie 2020 09:48

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

czwartek, 13 sie 2020 14:02
dot. projektu uchwały sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warminsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczania obwodów łowieckich do kategorii , o których mowa w art. 26 a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie

ZAPYTANIE OFERTOWE

wtorek, 14 lip 2020 08:43
Postępowania nr RO/PF.42.02/PLRU.ZP/MK o udzielenie zamówienia publicznego na:

Informacje dotyczące roku budżetowego 2019

piątek, 29 maj 2020 09:40
oraz wykazy osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej którym udzielono ulg, odroczeń, rozłożenia na raty, umorzenia lub innej formy pomocy publicznej w 2019 roku.

INFORMACJA - Zalecenia GIS

środa, 29 kwi 2020 14:02
Wytyczne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o.

poniedziałek, 16 mar 2020 15:43
Dokumentacja nowo utworzonej Spółki.

Witamy na stronach BIP

czwartek, 4 wrz 2003 14:09
Serwis jest nieustannie aktualizowany i znajdą tu Państwo informacje wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej a także inne ważne informacje dotyczące gminy.

OBWIESZCZENIE

czwartek, 14 sty 2021 12:23
POŚ.6733.26.2020CP

Obwieszczenie

czwartek, 31 gru 2020 11:21
WIN-II.7840.9.18.2020

Informacja o wyborze oferty

środa, 30 gru 2020 14:20
na zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Ogłoszenie

środa, 30 gru 2020 07:17
o wyborze Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o.

Informacja o wyborze wykonawcy zamówienia

środa, 23 gru 2020 12:13

Obwieszczenie

piątek, 18 gru 2020 14:50
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zqagospoidarowania przestrzennego wsi Karwica- kompleks VI

OBWIESZCZENIE

piątek, 11 gru 2020 14:01
ZAPYTANIE OFERTOWE POŚ.271.II.22.2020

POŚ.6733.22.2020CP

czwartek, 26 lis 2020 13:22
Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

czwartek, 27 sie 2020 09:30
Nr WZB.6740.I.2.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Zawiadomienie

wtorek, 28 sty 2020 10:41
o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2020 r.

Ogłoszenie

wtorek, 28 sty 2020 10:25
dot. ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w 2020 roku

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

środa, 14 sie 2019 07:43
Informacja w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ruciane-Nida, sapere aude, za osiągnięcia w nauce.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Piskiego

czwartek, 23 maj 2019 22:26

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

środa, 1 cze 2016 14:31

Rejestr przedsiębiorców, posiadających koncesję na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ruciane-Nida

środa, 1 cze 2016 10:57

OPŁATA KLIMATYCZNA

czwartek, 12 maj 2016 07:58
Informacje dla inkasentów opłaty miejscowej.

Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny?

wtorek, 29 gru 2015 13:06
Informator

Informacja Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

poniedziałek, 28 sty 2013 15:21
o ułatwieniach związanych ze zmianą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

środa, 25 sty 2012 13:46

DOWODY OSOBISTE BEZ OPŁAT

środa, 6 sty 2010 08:11
W dniu 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2009 r. Nr 39, poz. 306). Przepis art. 1 powołanej ustawy uchyla art. 36a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

środa, 21 sty 2009 08:20
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw(Dz.U. z 2008 Nr 195, poz. 1198), od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych.