BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Uwaga przedsiębiorcy przypominamy o obowiązku posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych

Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida informuje, iż każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne, zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Powyższy obowiązek dotyczy każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w wyniku której powstają odpady komunalneDotyczy to: hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych, portów, gospodarstw agroturystycznych itp., sklepów, lokali gastronomicznych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych, handlu obwoźnego, banków, poczty.

Uwaga: Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZEDSIĘBIORCY DZIAŁAJĄCY NA TERENIE GMINY RUCIANE – NIDA BĘDĄ WZYWANI DO PRZEDŁOŻENIA KOPII UMÓW ORAZ POTWIERDZEŃ DOKONANIA OPŁAT ZA TE USŁUGI.

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie:

- nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1297);

- wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ww. ustawy. 

Data powstania: czwartek, 1 wrz 2022 11:32
Data opublikowania: czwartek, 1 wrz 2022 11:34
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 358 razy