BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

XLIV/360/2017 z dnia 6 września 2017 r.

2017-09-21 10:03 - Dodanie nowej wiadomości: XLIV/360/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777N (Mikołajki) – Wejsuny- DK Nr 58, od km – 11+149 do km 12 + 727, od km 13 + 073 do km 13+ 411”.

Przejdź do wiadomości