BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 17 października 2017 r.

2017-10-18 08:42 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Przejdź do wiadomości