BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LII/430/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

2018-03-29 12:07 - Dodanie nowej wiadomości: LII/430/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 1 roku.

Przejdź do wiadomości