BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LII/417/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

2018-03-29 12:04 - Dodanie nowej wiadomości: LII/417/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ruciane-Nida, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

Przejdź do wiadomości