BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LIII/444/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

2018-04-12 11:52 - Dodanie nowej wiadomości: LIII/444/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w 2018 roku.

Przejdź do wiadomości