BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LIV/448/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

2018-05-25 08:06 - Dodanie nowej wiadomości: LIV/448/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Ruciane-Nida do projektu "Poprawa jakości i bezpieczeństwa istniejących połączeń komunikacyjnych w Gminie Ruciane-Nida i Rejonie Gurjewskim poprzez modernizację dróg" - realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014 - 2020.

Przejdź do wiadomości