BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LIV/446/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

2018-05-25 08:07 - Dodanie nowej wiadomości: LIV/446/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Ruciane-Nida do projektu "Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych rejonu pojezierza Litwy oraz Polski do promowania turystyki" - realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Litwa -Polska .

Przejdź do wiadomości