BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LV/474/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

2018-06-19 09:33 - Dodanie nowej wiadomości: LV/474/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość - na okres 3 lat.

Przejdź do wiadomości