BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

LV/465/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

2018-06-19 11:21 - Dodanie nowej wiadomości: LV/465/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Przejdź do wiadomości