BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 4 września 2018 r.

2018-09-26 20:20 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 4 września 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Przejdź do wiadomości