BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zmiany dla wiadomości

IX/63/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

2019-04-30 10:48 - Dodanie nowej wiadomości: IX/63/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w 2019 roku

Przejdź do wiadomości