BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

XXV/86/2004 z dnia 8 listopada 2004 r.

2008-08-22 10:28 - Dodanie nowej wiadomości: XXV/86/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zabezpieczenie pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa w ramach postępowania naprawczego finansów Gminy Ruciane-Nida wekslami dłużnymi In blanco wraz z deklaracją wekslową oraz wyrażenia zgody na zastosowanie przez pożyczkodawcę prawa potrącania z kwoty należnej gminie subwencji ogólnej w latach spłaty pożyczki.

Przejdź do wiadomości