BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Miejsce załatwienia sprawy

Stanowisko do spraw rolnictwa, pokój nr 19 , tel. 87 425-44-55

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną. Do wniosku wnioskodawca dołącza informację pisemną: -o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci i ewentualnym sposobie oznakowania psa, - o miejscu i warunkach w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku można otrzymać na stanowisku do spraw rolnictwa pokój nr 19.

Opłaty:

Opłata skarbowa przy składaniu wniosku w wysokosci 5 zł za podanie oraz 50 gr za każdy załącznik. 2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 76 zł (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.). 3. Znaczki opłaty skarbowej za wydanie decyzji należy doręczyć na stanowisko ds rolnictwa pokój nr 19 przy odbiorze decyzji.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zezwalającej na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia, z obowiązkiem wniesienia opłaty w znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł za odwołanie i 50 gr za każdy załącznik.

Inne wskazówki, uwagi:

Wykaz psów uznawanych za agresywną: 1)amerykański pit bull terrier, 2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), 3) buldog argentyński, 4) dog argentyński, 5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), 6) tosa inu, 7) rottweiler, 8) akbash dog, 9) anatolian karabash, 10) moskiewski stróżujący, 11) owczarek kaukaski.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687).

Opracował

Józef Kruszyński

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Józef Kruszyński

Data sporządzenia

piątek, 5 wrz 2003 12:38

Data zatwierdzenia

sobota, 6 wrz 2003 13:35
Data dodania: piątek, 5 wrz 2003 12:38
Data upublicznienia: sobota, 6 wrz 2003 13:35
Opublikował(a): Józef Kruszyński
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2655 razy