BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w godzinach pracy urzędu, pokój nr 22
ST. DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
Piotr Jankiewicz
tel. 87 425 44 40

Wymagane dokumenty

1. wniosek zawierający :
- określenie gatunku drzew,
- obwód pnia na wysokości 130 cm od gruntu,
- przyczynę usunięcia drzew lub krzewów,
- przeznaczenie terenu na którym rosną
drzewa lub krzewy,
- planowany termin usunięcia.

Opłaty:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ) - usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastapić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.
Nie wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzew
- owocowych,
- na plantacjach drzew i krzewów,
- których wiek nie przekracza 5 lat,
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych,
- które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatacje urządzeń kolejowych.
Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usuniecie drzew i krzewów, które ustala sie w wydanym zezwoleniu.
Nie pobiera się opłat za usuniecie drzew :
- na których usuniecie nie jest wymagane zezwolenie,
- na których usunięcie osoba fizyczna uzyskła zezwolenie na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejacych obiektach budowlanych,
- które zagrażaja bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego,
- w związku z przebudową dróg publicznych i linni kolejowych,
- z terenów zieleni komunalnej, w zwiazku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
- które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
- topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nie należących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastapione w najblizszym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
- jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objetych ochrona gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych.
Burmistrz Miasta Ruciane-Nida wymierza karę za usuniecie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, za niszczenie terenów zieleni oraz za niszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni.
Administracyjna kara pieniężna równa się trzykrotnej opłacie za usunięcie drzew.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Od 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

W terminie 14 dni za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

Podstawa prawna:

Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r., poz. 55)

Opracował

Piotr Jankiewicz

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Piotr Jankiewicz

Data sporządzenia

poniedziałek, 1 lut 2021 12:32

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 18 sie 2008 14:30
Pliki do pobrania:
Data dodania: poniedziałek, 1 lut 2021 12:32
Data upublicznienia: poniedziałek, 18 sie 2008 14:30
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3401 razy