BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

URZĄD STANU CYWILNEGO RUCIANE-NIDA

Urząd Stanu Cywilnego –godziny otwarcia :

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek-piątek 7.00-15.00

TEL. (087) 4254433

 

Stanowiska

Agnieszka Miszczuk - Zastępca Kierownika USC

 

Zadania:

1.Przyjmowanie oświadczeń o:

-wstąpieniu w związek małżeński,

-uznaniu ojcostwa,

-zmianie imienia dziecka, w ciągu 6 m-cy od daty rejestracji,

-braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

-wyborze nazwiska noszonego przez małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa,

-powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

-nadaniu dziecku nazwiska zgodnie z art.90 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2.Sporządzanie aktów urodzenia, małżeństw i zgonów.

3.Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.

4.Wydawanie zaświadczeń o:

-braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie cywilnym,

-zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,

-dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,

-zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

5.Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.

6.Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.

7.Uzupełnianie brakujących danych w aktach stanu cywilnego.

8.Prostowanie błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego.

9.Rejestracja zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach.

10.Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.

11.Wydawanie zezwoleń na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem ustawowego terminu.

12.Wpisywanie wzmianek dodatkowych i przypisków na podstawie orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych i aktów stanu cywilnego.

13.Zawiadamianie właściwych organów urzędów miast i gmin o bieżącej rejestracji i zmianach w aktach stanu cywilnego.

14.Współpraca z placówkami dyplomatycznymi i zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie rejestracji i zmian w aktach stanu cywilnego.

15.Prowadzenie i przekazywanie do urzędu statystycznego sprawozdań dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów.

16.Prowadzenie archiwum aktów stanu cywilnego, kompletowanie akt zbiorczych.

17.Organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego.

Data powstania: środa, 3 wrz 2003 19:36
Data opublikowania: czwartek, 4 wrz 2003 18:50
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 13166 razy