BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności i kompetencji

Cele i zadania Ośrodka
Do zadań z zakresu pomocy społecznej w szczególności należy:
- przyznawanie i wpłacanie przewidzianych w ustawie świadczeń
- praca socjalna
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
- organizacja pogrzebów, w tym osobom bezdomnym
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby do tego uprawnione
- inne zadania pomocy opieki społecznej wynikające z potrzeb
- przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych
- przyznawanie i wypłacanie:
• Zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
• Zasiłku pielęgnacyjnego
• Świadczenia pielęgnacyjnego
• Jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
• Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
Data powstania: czwartek, 28 sty 2010 14:04
Data opublikowania: wtorek, 9 lut 2010 14:14
Opublikował(a): Krystyna Rudol
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 4675 razy