BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja ZUK

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W RUCIANEM-NIDZIE DZIAŁA NA PODSTAWIE UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W RUCIANEM-NIDZIE NR V/31/2007 Z DNIA 31 STYCZNIA 2007 R.


1. Zakład jest komunalnym zakładem budżetowym. Terenem działania Zakładu jest miasto i gmina Ruciane-Nida.
2. Siedziba Zakładu znajduje się w Rucianem-Nidzie, ul. Leśna 10.
3. Zakład zarządza mieniem obejmującym:
a) komunalne i socjalne budynki mieszkalne,
b) oczyszczalnię, sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną,
c) nieruchomości przekazane Zakładowi w drodze odrębnych przepisów,
d) rzeczy ruchome przekazane Zakładowi oraz nabyte ze środków własnych.
4. Zakładem kieruje Kierownik, który może być powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy.
5. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz.
6. Kierownik kieruje Zakładem jednoosobowo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza.
7. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa należy w szczególności pozyskanie bądź zbycie składników mienia komunalnego oddanego zakładowi w użytkowanie.
8. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Kierownik oraz wykonuje w stosunku do nich
inne czynności z zakresu prawa pracy.

Data powstania: wtorek, 2 mar 2010 10:47
Data opublikowania: wtorek, 2 mar 2010 12:01
Data edycji: wtorek, 2 mar 2010 12:07
Opublikował(a): Piotr Feliński
Zaakceptował(a): Piotr Feliński
Artykuł był czytany: 6418 razy
Ilość edycji: 3