BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr RIO.IV-0120-40/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 stycznia 2021 r.

poniedziałek, 25 sty 2021 13:47
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ruciane - Nida na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028.

Uchwała Nr RIO.IV-0120-321/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2020 r.

czwartek, 3 gru 2020 08:59
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.

Uchwała Nr RIO.IV-0120-322/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2020 r.

czwartek, 3 gru 2020 09:07
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028.