BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ST. DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI I PROJEKTÓW DECYZJI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy:

 

 

  1. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  2. Prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy,

  3. Nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane-Nida oraz współdziałanie z organami architektoniczno – budowlanymi w tym zakresie,

  4. Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do celów budowlanych,

  5. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy,

  6. Wydawanie zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do celów notarialnych,

  7. Sporządzanie analizy planistycznej miasta i gminy,

  8. Prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości,

  9. Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczeniami nieruchomości,

  10. Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

Data powstania: środa, 17 lut 2010 10:11
Data opublikowania: środa, 17 lut 2010 12:57
Data edycji: piątek, 9 kwi 2010 14:41
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 6816 razy
Ilość edycji: 1