BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ST. DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: 

  1. Organizowanie i prowadzenie kursów z zakresu podstaw obsługi komputera.
  2. Poszukiwanie i analizowanie informacji dotyczących możliwości wykorzystania funduszy pomocowych (zewnętrznych) na dofinansowanie projektów Gminy.
  3. Bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej.
  4. Koordynowanie procesem przygotowania, opracowania, weryfikacji a następnie uzupełnienia na etapie oceny formalnej i merytorycznej projektów Gmin, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych (zewnętrznych).
  5. Opracowanie procedur i instrukcji prowadzenia i nadzorowania inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich.
  6. Ewaluacja przedsięwzięć inwestycyjnych proponowanych do realizacji poprzez merytoryczne komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne pod kątem możliwości ich dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
  7. Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych Gminy w celu efektywnej realizacji jej zadań oraz skutecznego ubiegania się o środki z funduszy zewnętrznych.
  8. Monitorowanie realizacji Strategii Gminy.
Data powstania: środa, 21 kwi 2010 13:55
Data opublikowania: środa, 21 kwi 2010 14:05
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 5939 razy