BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ST. DS. GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ I LOKALOWEJ

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: 

 1. Prowadzenie spraw związanych z budową sieci techniczno-kanalizacyjnych w zakresie uzbrojenia terenu oraz nadzór nad ich eksploatacją i rozliczenia finansowe.

 2. Współudział w opracowaniu projektów finansowania budowy urządzeń technicznych na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, takich jak wodociągi i kanalizacja – współpraca z Skarbnikiem Gminy w powyższym zakresie.

 3. Prowadzenie spraw związanych z budową urządzeń wodnych związanych z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 4. Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie w zakresie spraw wodno-kanalizacyjnych.

 5. Udział w rozprawach wodno-prawnych dotyczących ujęć wody pitnej z terenu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 6. Prowadzenie spraw związanych z administracją budynku Urzędu.

 7. Prowadzenie analizy potrzeb Urzędu i precyzowanie zamówień związanych z zapotrzebowaniem materiałowym i technicznym, konserwacją wyposażenia Urzędu, dokonywanie zakupów oraz ich dokumentacji w myśl Ustawy o zamówieniach publicznych.

 8. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnych Sp. z o.o. w zakresie gospodarowania lokalami gminnymi.

 9. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

 10. Prowadzenie rejestru zabytków gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w formie wykazu oraz kart adresowych.

 11. Nadzorowanie realizacji umów przez podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz gminy usługi w zakresie zadań szczegółowych określonych powyżej.

 

Data powstania: środa, 21 kwi 2010 14:08
Data opublikowania: środa, 21 kwi 2010 14:26
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 5643 razy