BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ST. DS. INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I BHP

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: 

 1. Prowadzenie informacji turystycznej.
 2. Wspieranie i inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie turystyki i agroturystyki w gminie.
 3. Prowadzenie i systematyczna aktualizacja baz ofert turystycznych, w tym ewidencjonowanie obiektów baz turystycznych oraz przygotowywanie zaświadczeń w tym zakresie.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania folderów i innych wydawnictw związanych z promocja gminy.
 5. Podejmowanie działań w zakresie uatrakcyjnienia pobytu turystów.
 6. Przygotowywanie informacji turystycznych do ich ogłoszenia na stronach BIP.
 7. Współpraca z instytucjami, organami, organizacjami pozarządowymi, miastami partnerskimi, ośrodkami wczasowymi i osobami fizycznymi w zakresie turystyki i rekreacji oraz organizacji imprez, w tym festynów.
 8. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem kąpielisk na terenie gminy oraz miejsc zwyczajowo przyjętych do kąpieli, w tym związanych z bezpieczeństwem osób pływających, korzystających
  z kąpieli i uprawiających sporty wodne.
 9. Przygotowywanie projektów uchwal w powierzonym zakresie oraz ich merytoryczna realizację.
 10. Współpraca z osobą odpowiedzialną za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w zakresie pozyskiwania środków na turystykę, rekreację oraz promocję gminy.
 11. Nadzór nad osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu zobowiązującym do odpracowania godzin
  w zakresie prac społeczno – użytecznych.
 12. Prowadzenie całości spraw z zakresu bhp oraz wykonywanie innych czynności określonych
  w Dziale X Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. (z późn. zm.) w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów samorządowych oraz wyborów na Prezydenta RP, w tym wynikających z ustawy kodeksu wyborczego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 14. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem przeprowadzonych wyborów, w tym przygotowaniem stosownych sprawozdań, deklaracji, itp.
Data powstania: poniedziałek, 10 sie 2015 15:07
Data opublikowania: poniedziałek, 10 sie 2015 15:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 3462 razy