BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAKRES CZYNNOŚCI

Lidia Borys-Dymczyk - Inspektor ds. informacji turystycznej.

 

 1. Prowadzenie informacji turystycznej.

 2. Wspieranie i inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie turystyki i agroturystyki w gminie.

 3. Prowadzenie i systematyczna aktualizacja baz ofert turystycznych, w tym ewidencjonowanie obiektów baz turystycznych oraz przygotowywanie zaświadczeń w tym zakresie.

 4. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania folderów i innych wydawnictw związanych z promocja gminy.

 5. Podejmowanie działań w zakresie uatrakcyjnienia pobytu turystów.

 6. Przygotowywanie informacji turystycznych do ich ogłoszenia na stronach BIP.

 7. Współpraca z instytucjami, organami, organizacjami pozarządowymi, miastami partnerskimi, ośrodkami wczasowymi i osobami fizycznymi w zakresie turystyki i rekreacji oraz organizacji imprez, w tym festynów.

 8. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem kąpielisk na terenie gminy oraz miejsc zwyczajowo przyjętych do kąpieli, w tym związanych z bezpieczeństwem osób pływających, korzystających z kąpieli i uprawiających sporty wodne.

 9. Przygotowywanie projektów uchwal w powierzonym zakresie oraz ich merytoryczna realizację.

 10. Współpraca z osobą odpowiedzialną za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w zakresie pozyskiwania środków na turystykę, rekreację oraz promocję gminy.

 11. Nadzór nad osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu zobowiązującym do odpracowania godzin w zakresie prac społeczno – użytecznych.

 12. Prowadzenie procedur w zakresie imprez masowych oraz koordynacja tych imprez.

 13. prowadzenie całości spraw z zakresu bhp oraz wykonywanie innych czynności określonych w Dziale X Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. (z późn. zm.) w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 14. Prowadzenie spraw z zakresu organizacji wyborów do Sejmu i Senatu RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów samorządowych oraz wyborów na Prezydenta RP, w tym wynikających z ustawy kodeksu wyborczego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

 15. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem przeprowadzonych wyborów, w tym przygotowaniem stosownych sprawozdań, deklaracji, itp.

Data powstania: poniedziałek, 10 sie 2015 15:07
Data opublikowania: poniedziałek, 10 sie 2015 15:08
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 3194 razy