BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU " ROZWIJANIE SZANS Z PRZEDSZKOLEM W RUCIANEM- NIDZIE"

 

Realizacja projektu „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem- Nidzie” współfinansowanego przez EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020r

W okresie 01.08.2018r do 31.07.2020r w Przedszkolu Miejskim „Zielona Kraina” realizowany był projekt „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem- Nidzie”. W związku z pandemią COVID-19 okres realizacji ,za zgodą IZ, przedłużony został do 30 listopada 2020r.

 

    Realizacja projektu rozpoczęła się od kursów kształcących dla nauczycieli. Nauczyciele, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie wzięli udział w kursie kreatywnej edukacji, metody projektów  badawczych i programowania. Kurs obejmował 56 godz. Dydaktycznych, a wzięło w nim udział 9 nauczycieli (9K). Program kursu obejmował: arteterapię i biblioterapię w stymulowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka, ćwiczenia i zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka, elementy metody Weroniki Sherborne, zajęcia teatralne oraz programowanie.

     Kolejnym kursem był kurs rozwijania zdolności umysłowych wraz z edukacją matematyczną, który przygotował zespół nauczycieli do pracy zgodnie z koncepcją E. Gruszczyk- Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”. Kurs prowadziła P. Ewa Zielińska- współautorka koncepcji, obejmował on 56 godzin dydaktycznych, a wzięło w nim udział 5 nauczycieli (5K).

     W ramach projektu odbywały się następujące zajęcia dla dzieci uczęszczających do przedszkola. Zrealizowano 340 godzin zajęć rozwijania zdolności umysłowych wraz z edukacją matematyczną, w których łącznie wzięło udział 154 dzieci (67K/87M), 360 godzin zajęć muzyczno- ruchowych, w których udział wzięło 154 dzieci ( 67K/87M), 136 godzin programowania, w których wzięło udział 50 dzieci ( 29M/21K). Jednym z zadań projektu było nabywanie i rozwijanie  umiejętności, nawiązywanie i utrzymywanie  pozytywnych kontaktów, rozwiązywanie problemów zajęcia takie prowadzone były przez psychologa. W całym projekcie  psycholog udzieliła wsparcia 42 dzieciom (11K/31M), w ramach 216 godzin zajęć rozwijających kompetencje społeczne.

    Uczestnicy zajęć systematyczne podnosili swoje kompetencje, co udokumentowane jest wynikami ewaluacji prowadzonej przez nauczycieli i psychologa,

Przez cały okres realizacji projektu prowadzone były również warsztaty rozbudzania kreatywności, które dedykowane były rodzicom naszych wychowanków. Nauczyciele naszego przedszkola przeprowadzili 40 warsztatów, zgodnie z harmonogramem. Uczestniczyło w nich  łącznie 117 rodziców ( opiekunów prawnych)- 91K/26M. Celem warsztatów było włączenie rodziców w proces wsparcia dziecka w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz niwelowanie trudności. Rodzice/opiekunowie bardzo chętnie brali w nich udział.

 

     W pierwszych miesiącach każdego roku szkolnego na terenie placówki odbywała się „Szkoła dla Rodziców” prowadzona przez wykwalifikowanego psychologa. Zajęcia odbywały się  w 2 cyklach 2- godzinnych spotkań. Uczestnicy nabyli oczekiwane kompetencje i umiejętności zgodnie z założeniami projektu. W spotkaniach tych wzięło udział 24 rodziców (18K/6M)

 

     W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne, które ułatwiają i uatrakcyjniają prowadzone zajęcia matematyczne i programowania

      Realizacja projektu pn. „Rozwijanie szans z Przedszkolem w Rucianem- Nidzie” pozwoliła na:

  • doskonalenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli przedszkola,
  • wsparcie rodziców / opiekunów prawnych w doskonaleniu umiejętności wychowawczych,
  • rozwijanie u wychowanków kompetencji kluczowych,
  • wzbogacenie oferty przedszkola o zajęcia programowania i matematyczne wg koncepcji E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
  • wzbogacenie zestawu pomocy dydaktycznych o pomoce ułatwiające realizację nowych zajęć,
  • włączanie rodziców, dzieci i nauczycieli w życie przedszkola, wspólne spędzanie wolnego czasu, pokazywanie atrakcyjnych metod pracy z dzieckiem w domu,

 

 

 

                                                                                                                                       Kierownik projektu

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 lis 2020 13:49
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2020 12:29
Opublikował(a): Renata Skopnik
Zaakceptował(a): Renata Skopnik
Artykuł był czytany: 648 razy