BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMATYK- ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy:

 1. Administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu Miasta i Gminy Ruciane - Nida oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN.

 2. Administrowanie serwerami Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, dokonywanie bieżących przeglądów
  i konserwacji.

 3. Administracja bazami danych będącymi w użytkowaniu Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 4. Administracja systemem antywirusowym jednostki.

 5. Zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów oraz zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 6. Wykonywanie czynności związanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 7. Usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 8. Nadzór nad teleinformatycznymi urządzeniami peryferyjnymi będącymi w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

  Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystywania sprzętu komputerowego zainstalowanego w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 9. Zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ochrony haseł i dostępu do sieci.

 10. Tworzenie analiz i raportów dotyczących funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej.

 11. Wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń.

 12. Tworzenie i aktualizacja planu działań odtworzeniowych (Disaster Recovery).

 13. Planowanie oraz wdrażanie i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej oraz systemów informatycznych.

 14. Koordynacja działań w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 15. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w procedurach zakupowych oraz przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla różnego rodzaju urządzeń teleinformatycznych.
 16. Współpraca w zakresie opracowywania wniosków o fundusze unijne w zakresie środowiska teleinformatycznego.

 17. Analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w Urzędzie i rozliczanie ich realizacji.

 18. Zarządzanie serwerem poczty elektronicznej, usług hostingowych i DNS oraz platformą sprzętową serwisu WWW.

 19. Zarządzanie treścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 20. Administracja systemem elektronicznej komunikacji z Głównym Urzędem Statystycznym.

 21. Prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych.

 22. Wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie problemów związanych ze środowiskiem teleinformatycznym.

 23. Zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania.

 24. Analiza problemów związanych z legalnością stosowanego w Urzędzie Gminy oprogramowania komputerowego.

 25. Wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Urzędu i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii.

 26. Instalacja i aktualizacja systemów oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych.

 27. Pełnienie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 28. Współpraca z pracownikami i kierownictwem urzędu jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji w zakresie nadawania uprawnień dla użytkowników oraz opracowywania projektów i wdrażania regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych, sprzętu i ochrony sieci teleinformatycznych.

 29. Identyfikowanie i analiza zagrożeń oraz ryzyk, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych.

 30. Monitorowanie działania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz ich przetwarzania w zakresie Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

 31. Zgłaszanie i obsługa awarii oprogramowania komputerowego we współpracy z zewnętrznymi dostawcami, wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu.

 32. Kontrolowanie i zabezpieczanie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych w zainstalowanych systemach informatycznych.

 33. Kontakty z dostawcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostarczania usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu.

 34. Pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Systemu w zakresie Systemów Rejestrów Państwowych.

 35. Pełnienie roli opiekuna w zakresie projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim”.

 36. Wsparcie akcji wyborczych w wyborach i referendach lokalnych oraz ogólnokrajowych.

 

Data powstania: wtorek, 19 sie 2008 09:26
Data opublikowania: wtorek, 19 sie 2008 09:27
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 14570 razy