BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ST. DS. OBSŁUGI BIURA RADY MIEJSKIEJ

ZAKRES CZYNNOŚCI

Do zakresu czynności pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku należy: 

 

 1. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, a w szczególności:
  1. Przygotowanie i obsługa techniczna sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeń komisji stałych
  2. Prowadzenie ewidencji uchwał Rady Miejskiej, interpelacji i wniosków radnych, rejestru skarg i wniosków oraz przekazywanie podjętych uchwał osobom odpowiedzialnym za ich realizację oraz organom nadzoru
  3. Spraw osobowych radnych
  4. Archiwizowanie dokumentów Rady i przekazywanie ich do archiwum zakładowego.
 2. Przygotowanie i obsługa techniczna zebrań sołeckich w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich oraz zebrań osiedlowych w sprawie wyboru Przewodniczących i członków Zarządu Osiedli
 3. Prowadzenie archiwum  Zakładu Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Rucianem - Nidzie.
 4. Prowadzenie archiwum urzędu, w tym w szczególności:
  a) prowadzenie czynności związanych z porządkowaniem i utrzymaniem archiwum urzędu;
  b) współpraca z archiwum państwowym;
  c) prowadzenie czynności związanych z  brakowaniem akt.

 

 

 

Data powstania: sobota, 6 wrz 2003 20:29
Data opublikowania: sobota, 6 wrz 2003 20:30
Data edycji: czwartek, 8 kwi 2010 10:37
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 9184 razy
Ilość edycji: 4